จองล่วงหน้า

ข้อตกลงนโยบาย & หมายเหตุ

[นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

※หากคุณมีการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อย่างเดียวจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาแยกต่างหาก
(หากคุณเข้ารับการรักษาในวันนั้นจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษา)"